Western Union

wu_logo_mmfb_highres_0_copy

Exclusive Change u svim svojim poslovnicama nudi uslugu brzog prenosa novca putem Western Union-a.

Kada primate novac – Vi odlučujete da li novac želite da primite u evrima ili dinarima. Western Union povezuje ljude širom sveta obezbeđujući brz, siguran i pouzdan transfer novca. Iskustvo dugo 160 godina, mreža od preko 500 000 lokacija u više od 200 zemalja prouzrokuje da Western Union bude dostupan u svakom delu sveta. Western Union je ponosan na pristup koji je izgradio prema klijentima. Zajedno sa svojim agentima i 9600 zaposlenih, može se reći da Western Union govori jezikom svojih klijenata, živi u njihovom komšiluku i učestvuje u svakodnevnom životu.

Odlike Western Union servisa

 • za prenos novca nije potreban otvoren račun u banci
 • za svega nekoliko minuta se obavlja transakcija
 • s kraja na kraj sveta može da se šalje i primi novac
 • pouzdano, uz pomoć svojih agenata obavljamo transakcije
 • poslujemo sigurno i inovativno
 • proviziju za transfer novca uvek plaća samo pošiljalac, prilikom prijema novca ne plaćate ništa

Uputstvo za prijem novca

1. Predajte blagajniku Vašu ličnu ispravu i kontrolni broj transakcije (MTCN)

2. Saopštite neophodne podatke šalterskom službeniku:

 • Ime i prezime pošiljaoca
 • Zemlju iz koje je novac poslat
 • Iznos koji očekujete

3. Službenik će Vam isplatiti novac u punom iznosu jer proviziju za transfer uvek plaća samo pošiljalac.

Kada primate novac – Vi odlučujete da li novac želite da primite u evrima ili dinarima.

Uputstvo za slanje novca iz Srbije u inostranstvo

1. Pokažite važeću ličnu ispravu blagajniku i saopštite:

 • Zemlju u koju šaljete novac
 • Iznos
 • Ime i prezime osobe kojoj šaljete novac

2. Blagajnik će Vas obavestiti o naknadi za iznos koji šaljete, i ukoliko ste saglasni, uplatite novac.

3. Nakon izvršenog slanja, službenik će Vam uručiti overen primerak formulara sa desetocifrenim Kontrolnim brojem transfera (MTCN) koji je potrebno da javite primaocu sa svojim podacima.

Osoba kojoj ste poslali novac prilikom preuzimanja novca treba da zna Kontrolni broj transfera, ime i prezime pošiljaoca, kao i zemlju iz koje je novac poslat.

UPOZORENJE: Zaštitite se od prevara tako što nećete slati novac nepoznatim osobama ili za kupovinu robe/usluga preko interneta.

Exclusive Change ovu uslugu pruža kao zastupnik platne institucije Tenfore.

Ukoliko želite da se informišete o Western Union usluzi ili ste poslali novac putem Western Uniona i mislite da ste žrtva prevare, pozovite Korisnički centar na: 011/333 4 999.