Plaćanje računa

Uplate fizičkih lica

U saradnji sa Tenfore d.o.o. Platnom institucijom omogućili smo Vam da platite račune za grejanje, struju, telefon, kablovsku televiziju, internet ili izvršite uplate na račun.

Kod nas možete uplatiti i poreze, takse i školarine.

Možete izvršiti uplate na tekući račun kod bilo koje banke.

Uslugu pružamo u toku celog radnog vremena naših poslovnica i vikendom (radno vreme poslovnica je uglavnom do 21–22 časova).

Fizička lica mogu u svim Exclusive Change poslovnicama u toku radnog vremena:

  • platiti račun za grejanje: Infostan, Informatika…
  • platiti račun za struju
  • platiti račun mobilnih operatera: mts Telekom, Telenor, VIP Mobile
  • platiti račun kablovskih operatera
  • uplatiti poreze, takse, školarinu
  • uplatiti sredstva-dinare na tekući račun kod bilo koje banke

Sredstva će biti na računu primaoca prema tarifi i terminskom planu Tenfore d.o.o.:

* Kod svih naknada koje su izražene u procentima, osnovica za obračun naknade predstavlja iznos transakcije. Naknada je oslobođena PDV-a u skladu sa članom 25. ZPDV.

* Poslovni dan je svaki radni dan u periodu od 08:00 do 16:00.

Ako je uplata primljena nakon navedenih termina, datum izvršenja je sledeći poslovni dan. Izuzetno, ukoliko za to postoje uslovi, Tenfore će izvršiti platne transakcije i na osnovu platnih naloga primljenih posle navedenog vremena, istog radnog dana. Radnim danom se ne smatra subota, nedelja, državni i verski praznici u Republici Srbiji.