Kontakt

Informacije o kursu i upiti za povoljan kurs

Telefon: (+381) 69 1700 393
E-mail: info@exc.rs

Exclusive Change d.o.o.
Madridska 19
11050 Beograd (Zvezdara)
MB: 20444444
PIB: 105719945

E-mail: info@exc.rs
Tel: +381 11 303 95 80

Direktor

Agneš Šeregi Danič
E-mail: seregi-danic@exc.rs

Prokurista

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Telefon: +381 64 593 54 72
E-mail: zastita.podataka@exc.rs

Informacije vezane za Western Union, plaćanje računa

Telefon: +381 11 303 95 80
E-mail: info@exc.rs

Kontakt podaci finansijskog referenta

Telefon: +381 69 445 4550
E-mail: info@exc.rs

Kontakt podaci ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finanasiranje terorizma

Telefon: +381 64 593 54 72
E-mail: vrucinic@exc.rs

Ukoliko želite da se pridružite našem timu, pošaljite svoju biografiju ili nas nazovite

Telefon: +381 11 303 95 80
E-mail: hr@exc.rs

Podnošenje prigovora/reklamacije

Svoje prigovore/reklamacije može podenti:

  • u svim poslovnicama Exclusive Change d.o.o. Beograd (Zvezdara), popunjavanjem obrasca za reklamacije,
  • slanjem pisane reklamacije na adresu sedišta Exclusive Change d.o.o.Beograd (Zvezdara), Madridska 19,11050 Beograd-Zvezdara, ili putem e-maila na adresu: reklamacije@exc.rs, i to za: menjačko poslovanje, kao ipritužbe na rad naših zaposlenih,
  • slanjem pisane reklamacije na adresu Tenfore d.o.o., Dobračina 60, 11000 Beograd, ili putem elektronske pošte na e-mail prigovori@tenfore.net., i to za: uslugu Western Union i uslugu plaćanja računa,
  • putem telefona na broj:+381 62 557 061.

Kontaktirajte nas