Zaposlenje

Exclusive Change je internacionalna grupacija koja više od 25 godina pruža finansijske usluge. Prisutni smo na teritoriji Srbije, Mađarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa više od 300 poslovnica.

Naša osnovna delatnost u Srbiji su menjački poslovi, a pored toga pružamo usluge plaćanje računa, Western Union transfer novca, prodaje ulaznica za razne događaje preko Eventima, igara na sreću koju organizuje Državna lutrija Srbije, elektronskih dopuna za mobilne telefone, dopuna za BusPlus.

 

 

Exclusive Change d.o.o. Beograd raspisuje otvorenu poziciju:

Specijalista za ljudske resurse

- mesto rada: Beograd -

 

Ključne aktivnosti i zaduženja

 • Prati pravne propise, zakone iz oblasti ljudskih resursa i stara se o usklađenosti dokumentacije društva sa zakonskim zahtevima i sa zahvatevima grupacije Exclusive Change
 • Učestvuje u pripremi i usklađivanju opštih akata, pravilnika, sistematizacije, ugovora, odluka i sl. sa zahtevima grupacije Exclusive Change
 • Stara se o svoj potrebnoj dokumentaciji vezanoj za zasnivanje radnog odnosa, raskida radnog odnosa, potrvdama, pismenim upozorenjima, opomenama i sl. vezano za radni odnos
 • Sarađuje sa drugim službama u okviru kompanije, regionalnom centralom, kao telima državne uprave, inspekcijskim organima, bankama i drugim poslovnim saradnicima
 • Sastavlja radne rasporede na nedeljnom nivou za sve poslovnice i zaposlene, evidentira radne sate, organizuje preraspodele radnog vremena
 • Brine o planu godišnjih odmora i rešenjima o istom, vodi evidenciju bolovanja i drugih odsustva
 • Brine o svim detaljnima vezanim za zdravstveno osiguranje i izdavanje zdravstvenih knjižica
 • Sastavlja tabele zarade, sa svim potrebnim informacijama o radnim satima, godišnjim odmorima, bolovanjima i sl. i šalje službi finansija za obračun
 • Nakon isplate zarade, vrši proveru izvoda, poreza i doprinosa, brine o poreskim prijavama
 • U stalnom je kontaktu sa službom knjigovodstva oko svih relevantnih pitanja i dokumentacije
 • Komunicira sa licem za bezbednost i zdravlje na radu, brine o obučenosti zaposlenih o BZR i svoj potrebnoj dokumentaciji
 • Prati potrebu za novim zaposlenima i organizuje regrutaciju i selekciju novozaposlenih
 • Brine o uvođenju radnika u posao, o motivaciji zaposlenih i ocenjivanju njihove radne efikasnosti
 • Sastavlja mesečne izveštaje za potrebe Uprave društva
 • Vrši ostale administrativne poslove u delokrugu ljudskih resursa

 

Uslovi i kvalifikacije

 • Fakultetsko obrazovanje: organizacione nauke, pravni fakultet, ekonomija, filozofski fakultet
 • Iskustvo stečeno u oblasti ljudskih resursa od najmanje 2 godine na sličnim poslovima
 • Poznavanje HR dokumentacije, HR procesa  i HR administracije
 • Veoma dobro poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet, Skype, Google Drive, Dropbox)
 • Samostalnost u obavljanju posla, odgovornost, pouzdanost, tačnost u radu sa podacima
 • Tačnost i prediznost u radu, organizovanost, odlične komunikacijske sposobnosti, integritet, fokusiranost na detalje

 

Šta nudimo zaposlenima

 • Prijatno i dinamično radno okruženje
 • Rad u firmi koja je lider u svojoj oblasti
 • Rad u okruženju koje poštuje sve zakonske propise
 • Službeni telefon

 

Ukoliko smatrate da odgovarate ovom profilu i da zadovoljavate definisane uslove, pošaljite nam Vaš CV sa fotografijom na hr@exc.rs

Sve Vaše podatke koje nam pošaljete smatraćemo poverljivim i nećemo ih deliti sa drugima. Samo kandidati koji prođu u sledeći krug selekcije biće pozvani na intervju.

 

Rok za konkurisanje: 15.03.2018.